Voorkom onnodig verzuim: schakel onze arbeidscoach in. Het doel is om uw medewerker duurzaam inzetbaar te maken én te houden.

Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt, of als een werknemer minder functioneert. Soms ligt de oorzaak bij persoonlijke problemen zoals schulden, familiezaken of andere belemmeringen. Of er is sprake van een beperking. Deze persoonlijke problemen kunnen het functioneren van een werknemer beïnvloeden.

MEE & de Wering (regio Noordwest-Holland) helpt u hierbij. Dit doen wij door gecertificeerde arbeidscoaches in te zetten.

De arbeidscoach van MEE & de Wering helpt de medewerker:

  • Met het in kaart brengen van zaken die het werk belemmeren en/of bij problemen binnen de privésfeer
  • Met wat hij of zij nodig heeft ter voorkoming van verzuim
  • Om te kunnen re-integreren

Dit doen we met een helder plan van aanpak met een duidelijk begin- en eindpunt. Zo leveren we een concrete bijdrage aan verzuimreductie in uw bedrijf en bespaart u kosten. De interventie van de arbeidscoach levert u als werkgever bovendien op dat een werknemer duurzaam aan het werk blijft.
MEE & de Wering is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Heeft u ook te maken met verzuim of verminderd functioneren van een werknemer? Schakel dan de hulp en ondersteuning van MEE & de Wering in. We hebben de juiste kennis en ervaring in huis om u en uw medewerkers te ondersteunen.

Contact MEE & de Wering

Aanbod

Uitval of verminderd functioneren van een werknemer kan leiden tot onbegrip en irritatie tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever maakt immers meer kosten en de continuïteit op de werkvloer komt in het geding. Via een offerte op maat worden concrete afspraken gemaakt met de werkgever over de dienstverlening door de arbeidscoach. Met een goede terugkoppeling, evaluatiemomenten en een duidelijk tijdpad.

 

 

Kansen voor ondernemers

De resultaten

In kaart brengen

Het netwerk en de situatie van de werknemer zijn in kaart gebracht

Inzicht

Er is inzicht in (eventueel ontbrekende) vaardigheden die noodzakelijk zijn om aan het werk te (blijven) gaan. Zowel bij de werknemers als bij de betrokkenen om de werknemer heen.

Toekomstplan

De werknemer heeft een toekomstplan, waarbij eventuele problemen om mee te kunnen (blijven) doen zijn ondervangen. Al dan niet ondersteund door het netwerk van de werknemer.

Motivatie

De werknemer is aangehaakt en gemotiveerd voor verdere ondersteuning.

Resultaat

Er is een sluitende aanpak/duurzame plaatsing gerealiseerd.
Contact MEE & de Wering

Contact

MEE & de Wering begeleidt het gehele proces voor de ondernemer die graag werkt met een persoon met een arbeidsbeperking. We vertellen je graag wat het je als ondernemer oplevert.